Allmänna villkor

Allmänna villkor
Det smartaste är absolut att läsa hela avtalet först:

Se
avtalet (PDF-fil).

Vi föreslår att du skriver ut avtalet innan du läser det. Du som är kund får spara en (1) kopia på papper och en (1) kopia i elektronisk form. Avtalet får endast användas för enskilt bruk. Avtalet omfattas av copyright och fler kopior än ovan stadgade kräver först vårt skriftliga tillstånd.


Här kommer några få viktiga punkter:


• För att beställa måste du vara minst 18 år (p.nr. är obligatoriskt).
• Alla priser visas exklusive moms.
• Du betalar hela summan innan leverans (faktura endast till offentliga verksamheter).
• Inget minsta orderbelopp.