Intl. Certifierad Pyrotekniker, ICP

Intl. Certifierad Pyrotekniker, ICP

0,00 SEK

Bli pyrotekniker på en riktigt proffsig 10-dagarskurs. För dig som vill avfyra stora fyrverkeripjäser och scenpyroteknik som yrke eller hobby. ICP-utbildningen är flaggskeppet där du som elev får precis allt i samma paket och till ett riktigt bra paketpris! Hela 25 % rabatt år 2019 (jämfört med att köpa lösa utbildningar). Från och med år 2020 får du 12,5 % rabatt. Passa på att gå i år – samma höga kvalitet, men fortfarande till 2015 års pris.

Vill du kunna avfyra professionella fyrverkerier och pyrotekniska sceneffekter?
FyrverkerikrevadVad sägs om ett nytt och spännande jobb eller sidosyssla?
Eller tycker du som är privatperson att det inte finns några konsumentfyrverkerier värda namnet längre?

Oavsett anledning så är detta utbildningen du behöver gå. Egentligen så är det 4 utbildningar i en, vilket ger dig en komplett behörighet. Du får lära dig allt teoretiskt som du behöver veta på 4 dagar och vi övar på det praktiska i 6 dagar. Efter dessa 10 dagar (uppdelade på två tillfällen) uppfyller du lagkravet och kan rimligtvis titulera dig Pyroteknisk specialist.

För att säkerställa kvaliteten på ICP-utbildningen använder vi rikligt med pyroteknisk materiel att öva med. Och vi gör det i samma miljöer som du senare på egen hand ska arbeta i. Det vi sysslar med är ingen enkel kursverksamhet, utan det är riktig utbildning. Men vi genomför den på ett roligt sätt.

Vilka är då vi som utbildar dig?
"Vi" består av en huvudlärare med 40 års erfarenhet och två assisterande lärare på denna utbildning. Samtliga har teoretisk och praktisk utbildning och erfarenhet och har avlagt olika godkända prov. Genom att ha tre lärare (en fler än tidigare) på plats kan vi bl.a. hålla ett högt tempo i fält och ändå hinna äta lunch i lugn och ro! Övrig personal är specifikt för brandövning, tunga transporter och extra händer i fält för det som är arrangemang runt omkring själva utbildningsmomenten. Vår erfarenhet från flera länder är att man kan aldrig bli för många i sådana här sammanhang, men budgeten måste givetvis hålla. Vi talar om detta ämne också på teorin.

Tryckt broschyr
Vi inbjuder dig att beställa tryckt, gratis information via nätbutiken (men läs här först då t.ex. datum endast presenteras här). Lagret skickar då omgående ut info per brev.
Du kommer att få svar på många praktiska och juridiska frågor i materialet, såsom:

• Till vem riktar sig utbildningen
Innehåll, indelning och översiktligt schema
Certifikat och ID-kort
Rabattsystem för pyrotekniska varor
Pris och plats
Resande, boende och förtäring
Finansiering och försäkring
Eventuella tillstånd efter utbildningen
Hur du gör en fast anmälan, m.m.
.
OBS:
Fast anmälan och betalning kan endast göras efter du har kontaktat oss.


Den soliga kajen ligger betydligt lägre än den
stora flotten.
Ingen ramp finns heller. Och
lastbilen är jättehög! Detta är en farlig och
onödigt tungrodd miljö. Tid tar det också.
Lösningen heter planering och kommunikation.
"Il boss" rökte medan pyrotekniken hanterades.
Jag tog bilden och gick. Du bör lära av andras
misstag så lever du både lättare och längre!


Nästa utbildningsdatum är 20-24 november 2019 (teori 4 dagar och praktik 1 dag) och 9-13 april (praktik) påsken 2020 i Ronneby. Hör av dig om du vill deltaga, vi har några få platser kvar. 2019 är sista året med 2015 års prissättning.

ICP-kurs. Fyrverkeri kategori F4, T1 och T2.Upplägg och innehåll 2019/2020
Genom att gå en komplett A-, B- och C-utbildning samt viss D-utbildning i ett enda svep kan vi spara tid på överlappande teoretiska avsnitt. Du får även läsa en del material hemma innan vi träffas.
Med vårt unika upplägg får du definitivt mer valuta för pengarna.

Utbildningen följer MSB:s krav som blev gällande 150701. Utöver det lagstadgade innehållet tillkommer ett antal avsnitt i vår utbildning. Nedan listar vi huvudsakligt innehåll (svarta rubriker), men först en översikt över terminologin och typiska pjäser (blåa rubriker):

A-utbildning: Pyrotekniska sceneffekter (TV, film, teater, musik, rollspel, paintball, reenectment, katastrofövning m.m.)
Pjäser i kategori T1 och T2. Alla pjäser har eltändare (nitrerat garn förekommer på eldskrift). Fontän, flamma, jet, air burst, maroon, linraket, drivpjäs för bensinkrevad,
drivpjäs för kraftig markkrevad, knallpjäs, träffmarkering, eldskrift m.fl. typer.

B-utbildning: Begränsat utomhusfyrverkeri (en del tillståndsbelagda pjäser)
Alla pjäser i kategori F1, F2 och F3. Vissa pjäser i kategori F4 (riskgrupp 1.2-1.4):
1. Fyrverkeritårtor
2. Stjärnrör (enskotts romerska ljus)
3. Fyrverkeribomber max 100 mm (4")
4. Sammankopplade pjäser från tillverkare

Alltså i
nga saluter >2 g sats. Du får endast sammankoppla pjästyper under 1-4 ovan med stubin eller eltändare.

C-utbildning: Fullständigt utomhusfyrverkeri (alla tillståndsbelagda pjästyper/storlekar som ingår i utbildningen)
B-utbildningen utgör grund för C-utbildningen. I vår C-utbildning ingår lös bomb 2"-12" (sfärisk och cylindrisk), romerskt ljus (en- och flerskotts), tårta (varierade), små och stora raketer med styrpinne, salut (mark och luft), eldbägare, fontän, eldskrift (egen), flygande krona, sol m.fl. typer. Ett stort urval av pjäser gås igenom – skiftande i kvalitet, pris och varianter (effekter, ljudnivåer m.m.).


D-utbildning: Pyrotekniska tändmedel och salutskott till vapen
Stubiner och eltändare i kategori P1 och P2. Till både B- och C-utbildningen tillkommer en D-utbildning. Eftersom du går båda utbildningarna samtidigt genom ICP-utbildningen, sparar vi in ena momentet och kan lägga den tiden på mer avancerade saker i stället. En rad olika stubiner och eltändare ingår, samt hur de kopplas ihop med varandra och till pjäser på avancerad nivå. Flera olika varianter av: Viskostubin, fördröjningsstubin, tjärstubin, Wasag-stubin, snabbstubin, nakenstubin, tejpstubin och eltändare. Salutskott till salutkanoner och hagelgevär.

Komplett A-utbildning

Eldtransparang Malta
Det finns minst två sätt att göra eldtransparanger på. På ICP:n får
du lära dig båda sätten. Eldskriften ovan är Malta.


Specifikt för pyrotekniska sceneffekter
Scenen Kontrollera effekter Olika sceneffekter Elsystem Arbetsmiljö

Komplett B- och C-utbildning och viss D-utbildning

Du lär dig skjuta större pjäser och kan börja ta betalt för dina fyrverkeri-shower. Förvandla din kostsamma hobby till en vinstaffär – vi lär dig hur.
Sfäriska konstbomber 3

Konstbomber 76-406 mm. Från vänster: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16".
Jämförelse: Som konsument kan du köpa max 50 mm bomber.
Efter kursen kan du köpa max 305 mm (12" väger ca 10 kg).
För att visa på den stora skillnaden
(6 gånger så stor diameter
låter ju inte dramatiskt, men det blir 227 gånger så stor volym),
avfyrar vi först en 50 mm konsumentpjäs och därefter "tolvan".


Specifikt för fyrverkerier
Skjutplatser till lands och sjöss Pjäskännedom Val av pjäser

Stubintyper Olika stubinuppkopplingar och kombinationer med eltändning


Ingår i nästan alla avsnitt för A- till D-utbildning ovan
Säkerhet Risker/analys Förebyggande av olyckor
Planering Koreografi Marknadsföring Prissättning
Tillstånd Inköp Förvaring Transport
Brandövning
Pjäsmontering För- & efterarbeten Kom-ihåg-listor
Leverantörer Väderförhållanden Avancerade övningar

Certifiering
Vi certifierar dig till en hög internationell standard. Du uppfyller därmed med råge det regelverken kräver och får kunskaper som du behöver på både "kontoret och fältet", men som inte är reglerade i lag.

Bonusutbildningar t.o.m. 2019
Efter vi prissatte nya ICP:n 2015 lade vi till två mindre utbildningsmoment för de deltagare som gick 2016. Momenten ger dig ytterligare två behörigheter gratis! Vi garanterar att vi behåller ursprungligt pris t.o.m. 2019. Du som påbörjar din ICP-utbildning 2019 får ett faktiskt mervärde om minst 4.270 SEK. Läs mer om detta i den tryckta broschyren. Och som om det inte vore nog har vi nu lagt till ett gratis moment med saluter i vapen. Denna tjänst efterfrågas av vissa kunder och är enkel att leverera lokalt.


Lagar, förordningar och regler
Du får börja läsa hemma så du lättare kan ta till dig materialets innehåll på utbildningen. Passa då på att ställa konkreta frågor som rör din unika situation.


Engångskostnad för utbildning godkänd i Sverige
MSB har beslutat (till skillnad från beslut i andra länder såsom Norge och Malta) att utbildningen inte behöver repeteras regelbundet i sin helhet eller i begränsad form. Det räcker alltså att gå utbildningen en gång och sedan är det klart! Det är praktiskt och bra – inte minst för din plånbok.


Både mycket teori och praktik
Du får mycket skriftligt material. Vi lägger stor vikt vid teoretiska kunskaper. I kombination med många och väl avvägda praktiska övningar kommer du att klara certifieringen.

Nilsson & Lee Pyrotechnics utbildningar är en genuin kvalitetsstämpel
Det innebär att med vårt certifikat i din hand kommer du att få de tillstånd som du ansöker om enligt de nya reglerna. Vi ger dig också gratis hjälp hela vägen med dina tillståndsansökningar.

På utbildningen använder du både färdiga och egna
modultårtor. På bilden ovan syns resultatet när man
använder olika färger, vilka tydligt reflekteras i
vattenytan på havet. Om man skjuter vid en sjö i
stället brukar ytan vara spegelblank och med rätt
pjäser kan det bli ett bedårande intryck för publiken.


Vad behöver du göra?
1. Beställ vårt info-material här i nätbutiken (gratis).
2. Om du sedan vill göra en fast anmälan och betala ska du kontakta oss.

Det råder aldrig någon tvekan om du har gjort en fast anmälan eller ej, eftersom anmälan rent juridiskt gäller först när du betalat. Ångerrätt enligt lag gäller dock även efter betalning skett.


Oöverträffad personlig service. Boende.
Tidigare deltagare har påpekat den både mycket goda och personliga service som vi tillhandahåller. Vi har själva rest en del i våra dagar och vet hur det är att komma till en ny plats utan kanske varken eget fordon, telefon eller någon lokalbo på platsen. Därför blir du väl omhändertagen. Bäst ekonomi får du självklart om du delar rum med en kurskamrat som du eller vi föreslår. Du ansvarar själv för egen mat och resa till och från Ronneby, men vår personal hämtar och lämnar dig gratis på resestation (buss, tåg eller flyg) och inackorderar dig på boendet i Ronneby. Oavsett klockslag.

Visst låter det intressant?
Frågor? Ring 0457-15600 (eller se under rubriken Kontakt till vänster för e-postlänk).