Nyhet i lager
D-utbildning - Stubiner och pyrotekniska tändare

D-utbildning - Stubiner och pyrotekniska tändare

0,00 SEK

st

Stubiner och pyrotekniska tändare i kategori P1 och P2
Stubiner och eltändare (kategori P) är inte i samma kategori av artiklar såsom fyrverkerier (kategori F) och pyrotekniska sceneffekter (kategori T). Därför finns en separat utbildning för den som behöver använda pyrotekniska tändmedel även för andra än fyrverkeriändamål. Och vad passar bättre än att gå en tändmedelsutbildning hos någon som tillverkar stubiner?

Finns det fler sätt att erhålla motsvarande kompetens?
Ja, i vår B-utbildning och ICP-utbildning ingår denna D-utbildning. Du som också är intresserad av fyrverkerier eller pyrotekniska sceneffekter bör överväga att gå någon av dessa utbildningar i stället. De ger nämligen ett mervärde på flera plan; betydligt fler artiklar får avfyras, du får ökad flexibilitet, du kan ta betalt för uppdrag samtidigt som tillståndets avgift och pappersarbete varken blir högre eller svårare.

Förkunskaper och ålderskrav
Inga förkunskaper krävs, men praktisk erfarenhet av konsumentfyrverkeri, modellraketmotorer eller annan el- eller stubinantändning är en fördel. 18 års åldersgräns.

För vem?
D-utbildningen med stubiner och eltändare är till för dig, privatperson eller yrkesverksam, som vill kunna:
• Använda, köpa och förvara tillståndsbelagda stubiner och eltändare
• Koppla egna stubinkedjor med relativt hög precision
• Koppla egna eltändare, även i stora och avancerade serier, som kan avfyras med stor precision
• Göra kopplingar mellan olika stubinsorter, samt koppla dessa till eltändare
• Vara föreståndare för eget förråd (inköp sker inom Sverige eller övriga EU)

Exempel 1: Du är stenspräckare eller bergsprängare med rätt utbildning och vill börja ladda borrhålen med svartkrut och tända upp med eltändare. Systemet (som är både gammalt och lagligt) är billigare än med färdiga krutpatroner eller patroner med gasgenererande satser. Vi kan, som svartkrutstillverkare, även erbjuda utbildning om krut och dess hantering.

Exempel 2: Du avfyrar modellraketer och vill börja använda eltändare i stället för stubin.

Exempel 3: Du behöver förvara mer än de 100 g NEQ krutstubin som är undantaget tillståndskrav för användning och förvaring.

I denna 12 timmar långa endags D-utbildning ingår
• Teori om stubiner och eltändare. Demonstration av tändsystem (1 h)
• Regelverk (4 h)
• Säkerhet, inkl. statisk el (1 h)
• Kopplingsövningar med praktiska prov (6 h)

Utbildningen innehåller 6 h teori och 6 h praktik enligt ovan fördelning. Teori varvas med praktik.

Intyg
Ett intyg delas ut till de detagare som klarar de praktiska proven (ingen har någonsin kuggat). En kopia på intyget skickas av oss till MSB. Med intyget som kompetensbevis kan du ansöka om tillstånd på en färdig blankett (tillhandahållen av din kommun eller delegerat till en viss Räddningstjänst inom länet).

Du behöver inte repetera utbildningen i framtiden utan du går den en gång och sedan är det klart. Bra för både nerver och plånbok.


Nästa utbildningstillfälle är inte bestämt ännu. Du måste själv vara aktiv och höra av dig med en intresseanmälan.

Praktik A: Du övar individuellt med följande tändmedel

Visko-stubin (bra till kanoner, labbexperiment och mycket mer)
Fördröjningsstubin (bra till korta fördröjningar med påföljande stark upptändning)
Wasag-stubin gul och röd (bra till enkel uppkoppling av flera varor som ska avfyras succesivt efter varandra)
Tejpstubin (bra till att skonsamt tända upp en stor mängd småvaror på kortast möjliga tid)
• Tjärstubin (bra till långa fördröjningar. Godkänd till krutladdningar och sprängmedel)
Snabbstubin (bra som kort eller lång tändledare – nära momentan överföring av flamman över avstånd)
• Nakenstubin (bra till kanoner, kopplingar med stark eldöverföring samt till svårantända varor)
Eltändare med och utan skyddskapsel (bra till all eltändning; serie- och parallellkoppling, enskilda eller många samtida tändpunkter samt sekvensavfyrning)

Praktik B: Du övar individuellt på att
• Koppla en stubinsort med sig själv (skarvning, knytning)
• Koppla en stubinsort med en annan sort (ihopkoppling)
• Koppla eltändare till alla olika stubiner
• Koppla upp tejpstubinen så den tänder faktiska pjäser
• Bygga en tändkedja med noggranna fördröjningar mellan varje tändpunkt
• Bygga en tändkedja (snabbkedja, finalkedja) med snabb och likvärdig avfyrning mellan tändpunkterna
• Koppla in eltändare i tändsystem och prova och felsöka kretsen

Genom kunskapen att använda avancerade stubinkopplingar på ett för tändkedjan tillförlitligt sätt, kan du ofta spara in hela kostnaden för en elektrisk tändapparat (från några tusenlappar till hundratusentals kronor). Till modellraketmotorer finns det dock en tändapparat för ca 200 SEK som är prisvärd inom hobbyn.


Demonstrationer

• Dolda stubinkopplingar du stöter på i vardagen
• Eltändares känslighet
• Brand
• Stubintändare

Att ta med
Personlig skyddsutrustning i form av skyddsglasögon, öronproppar, overall eller andra oömma och ej lätt antändbara kläder. Läderhandskar eller tjocka bomullshandskar (ej syntetmaterial) för skydd mot gnistor och lågor vid handhållna övningar. Både grova skor och inomhusskor.

Tillstånd efter utbildningen
Användning och förvaring av artiklarna kräver tillstånd av kommunen (ofta delegerat till Räddningstjänsten). Det går att få tillstånd endast för användning för den som önskar, men det är ett otympligt tillstånd att ha i praktiken. Förvaring av ovanstående artiklar har tyvärr olika krav, baserat på hur pass stöldbegärliga artiklarna anses vara.

Förvaring av stubiner
Stubiner förvaras antingen i ett plåtskåp med trepunktslås (typ verkstadsskåp, arkivskåp) eller med hänglås och beslag i klass 2.

Förvaring av eltändare
Eltändare förvaras i ett säkerhetsskåp (vapenskåp, SSF 3492). Vi hoppas att MSB ändrar sig på denna punkt och anpassar sig till majoriteten inom EU, där eltändare ej är stöldbegärliga alls (konsumentvara). Sunt förnuft säger att det räcker absolut att låsa in eltändare i ett plåtskåp hos en person med utbildning och tillstånd.

Förvaring generellt
Det finns inget hinder för att förvara både stubiner och eltändare i ett säkerhetsskåp, om du t.ex. redan har ett. Även ihop med krut, tändhattar och ammunition. Skåpet behöver inte vara brandklassat om det är högst 25 kg pyrotekniska artiklar i det i riskklass 1.3 eller 1.4. Dock högst 5 kg i bostad (garage, källare, uthus etc. utgör ej bostad). Å andra sidan är 5 kg nettomassa väldigt mycket och torde räcka till för alla utom de största förbrukarna.

Alla stubiner och eltändare, både de som ingår under utbildningen och de som vi saluför i nätbutiken, är 1.3 G, 1.4 G eller 1.4 S.