Rökpatron, rökalstrare, rökgranat, rökhandgranat, rökbomb, rökburk

Våra rökpatroners och rökalstrares användningsområden

1. Specialeffekter
• Rollspel, live, paintball, soft airgun och andra spel.
• Teater, opera, balett, magi/trollkarl
• Stillbildsfotografering, film och TV (brinnande objekt, andar, disiga skogar och rum)
• Dagfyrverkerier, event, signalering till luftfartyg

2. Militära applikationer
• Täthetsprovning (byggnader, fordon och skyddsmasker)
• Signalering, täcka reträttväg
• Övningsverksamhet i stort

3. Brandövning
• Övningsrök för räddningstjänst och arbetsplatser
• Katastrofövning

4. Ventilation, funktion- och läckagetest
• Turbulens kring dragskåp
• Luftväxling i personalutrymmen
• Ventilation i djurstallar
• Funktions- och placeringskontroll av rökdetektorer
• Täthet hos ventilations- och avloppsrör

5. Hund, jakt och sport
• Utbildning av hundförare
• Utdrivning av grytdjur
• Rökstrimmor efter modellflyg

6. Kontroll av vindriktning/studier
• Innan eldning eller fyrverkeriföreställning
• Vid eftersök med hund
• Vid segling, luftfart eller på golfbana
• Aerodynamiska studier

7. Ditt unika användningsområde
Har du ett avvikande användningsområde?
Skriv till oss och berätta om det!

Våra rökpatroners och rökalstrares olika kravprofiler

Beroende på krav kan vi, förutom lagervarorna, även tillhandahålla rökalstrare som:
• Efterliknar synliga rökgaser i realistiska brandförlopp
• Kan användas i känsliga miljöer (korrosionsfri rök)
• Kan användas i brandfarliga eller explosiva miljöer
• Innehåller parfym (täthetsprov)
• Är i mindre storlekar

Rökgranater, rökhandgranater, rökbomber, rökburkar, rökpellets

Förutom lagervarorna nedan, som konsument får hantera, kan vi tillhandahålla rökprodukter som både kräver utbildning och tillstånd för användning och förvärv. Produkterna erbjuds som en vara. Vi kan erbjuda t.ex.:
• Handhållna rökpatroner med plåntändning (kat. T1 = A-utbildning)

Förutom lagervarorna nedan, som konsument får hantera, kan vi tillhandahålla rökprodukter som både kräver utbildning och tillstånd för användning och förvärv. Produkterna erbjuds som en tjänst i vilket det medföljer en pyrotekniker. Vi kan erbjuda t.ex.:
• Rökgranater för TV, film, reenactment, paint ball, soft airgun m.m.
• Rökhandgranater för TV och film m.m.
• Rökbomber ("flygbomber") för TV, film, flyguppvisningar m.m.
• Rökburkar vid olika slags övningar med civil och militär personal
• Specialframställda rökprodukter för tekniska eller industriella ändamål, t.ex. rökpellets

Samtliga rökpatroner och rökalstrare är utvecklade för att klara högt ställda krav på miljö, hälsa och tekniska specifikationer


Rökburk 400 g i vintermiljö
Skogen är i stort sett helt täckt av den myckna röken kort efter antändning. Rök kan genereras antingen med en pyroteknisk-kemisk metod som på bilden, med en termisk-fysikalisk metod (t.ex. rökmaskin eller pyrogen) eller genom att spränga eller spraya ut rökkomponenten (momentan rök). Några rökvarianter innehåller dock icke hälsosamma komponenter, men det kan vara nödvändigt om vissa tekniska krav ska uppfyllas. Vi använder endast sådana i samråd med dig och i undantagsfall när inget annat fungerar.