Rökpatroner och rökalstrare

Våra rökpatroners och rökalstrares användningsområden

1. Specialeffekter
• Rollspel, live, paintball, soft airgun och andra spel.
• Teater, opera, balett, magi/trollkarl
• Stillbildsfotografering, film och TV (brinnande objekt, andar, disiga skogar och rum)
• Dagfyrverkerier, event, signalering till luftfartyg

2. Militära applikationer
• Täthetsprovning (byggnader, fordon och skyddsmasker)
• Signalering, täcka reträttväg
• Övningsverksamhet i stort

3. Brandövning
• Övningsrök för räddningstjänst och arbetsplatser
• Katastrofövning

4. Ventilation, funktion- och läckagetest
• Turbulens kring dragskåp
• Luftväxling i personalutrymmen
• Ventilation i djurstallar
• Funktions- och placeringskontroll av rökdetektorer
• Täthet hos ventilations- och avloppsrör

5. Hund, jakt och sport
• Utbildning av hundförare
• Utdrivning av grytdjur
• Rökstrimmor efter modellflyg

6. Kontroll av vindriktning/studier
• Innan eldning eller fyrverkeriföreställning
• Vid eftersök med hund
• Vid segling, luftfart eller på golfbana
• Aerodynamiska studier

7. Ditt unika användningsområde
Har du ett avvikande användningsområde?
Skriv till oss och berätta om det!

Våra rökpatroners och rökalstrares olika kravprofiler

Beroende på krav kan vi, förutom lagervarorna, även tillhandahålla rökalstrare som:
• Efterliknar synliga rökgaser i realistiska brandförlopp
• Kan användas i känsliga miljöer (korrosionsfri rök)
• Kan användas i brandfarliga eller explosiva miljöer
• Innehåller parfym (täthetsprov)
• Är i mindre storlekar

Alla rökpatroner och rökalstrare är dock utvecklade för att klara högt ställda krav på miljö, hälsa och tekniska specifikationer