Modellraketer och modellraketmotorer

Modellraketmotorer

Modellrakethobbyn är en ovanligt givande hobby

Vad är bättre än en hobby där man både får göra och tänka själv? Denna sida är enbart riktad till dig som vill börja, återuppta eller kanske fortfarande aktivt bygger och avfyrar modellraketer med fabrikskonstruerade motorer.

Du som vill läsa lite mer om detta, samt andra sätt att bygga och flyga modellraketer, läsa rakethistoria samt få råd, tips, förmaningar och föreslagna regler för verksamheten kan med fördel läsa Ett år i luften (Flygets årsbok) 1964, kap. Raketer som hobby (s. 183-214). Boken bör finnas att få tag på via bibliotek och antikvariat. Du kan också be att få läsa den om du besöker oss på en utbildning.

Författaren har en tidvis något negativ ton gentemot krutmakande amatörer, men i övrigt är texten absolut läsvärd.

Historia och nutid
Modellraketmotorn uppfanns 1954 i AFS av Orville H. Carlisle — en skobutiksinnehavare och amatörpyrotekniker som tog fram modellen åt sin affärskollega och bror Robert. Därför är motorns konstruktion väldigt lik en raketmotor till en fyrverkeriraket! 1957 sköt Ryssland upp satelliten Sputnik (det byggdes fyra stycken och jag har faktiskt sett ett av originalen!), vilket satte fart på raketintresset världen över. Ett patent för "toy rocket" utfärdades 1958 och för att kunna förse marknaden med alla de motorer som krävdes anlitade Carlisle ett fyrverkeritillverkande familjeföretag i Denver, kallat Estes Industries. Estes blev med åren ett världsberömt företag och varumärke. De levererar än i dag svartkrutsmotorer, vilket för inte så länge sedan var det enda som var lagligt i Sverige för konsumenter.

I dag finns både svartkrutsmotorer och kompositmotorer i mindre storlekar (A är minst och upp till D) medan större storlekar (E och större) använder kompositkrut eller liknande. Bortsett från motorrelaterade fördelar med kompositkruten är de säkrare att transportera, förvara och hantera. Detta gör främst förvaringen billigare och enklare för företagen.

På hemmaplan kanske du minns namn såsom Ingenjörsfirman Atlas AB, vilka levererade byggkomponenter, motorer, ritningar och tillbehör på postorder från Malmö till intresserade barn och ungdomar. Jag själv var nöjd kund där i unga år.

Du som jag har kanske talat med Roffe Örell (Roffes Modellflyg E) i Stockholm om raketer. Han är en känd profil i branschen sedan många år.

På 1980-talet tillverkade och sköt jag så kallade experimentraketer i en raketklubb. Zinkit var ett intressant bränsle och militära skjutfält hyrdes efter att någon i klubben tidigare skjutit genom ljudvallen strax utanför ett litet samhälle i Småland! Deltagare till den årliga raketskjutningen kom från flera länder. Man kan undra vad tullen sade om de stora raketerna på bilsläpen. Tur att bränslet fylldes på vid skjutplatsen.

Framtiden?
För att det ska gå att utöva modellrakethobbyn även i mobiltelefonernas asociala tidevarv presenterar vi ett sortiment i utveckling som vi tror ska kunna stå sig även in i framtiden. När hysterin lagt sig kring Internet och mobiltelefoner tror jag att även folk i allmänhet kommer till insikt om vad som är viktigt i livet. Barn minns inte vad de surfat på för tre år sedan eller dataspelen som gällde för tio år sedan. Däremot minns de väl när deras ena eller båda föräldrar (eller tidigare generation) tog med dem till köksbordet för att knåpa ihop en modellraket för att senare skjuta upp den på en öppen yta. Rakethobbyn har sakta börjat växa i Sverige sedan vi började axla den lätta bördan av att göra varorna mer lättillgängliga. Ja, delvis med hjälp av Internet. Dataåldern är ett tveeggat svärd och som alla sådana gäller det att använda det rätt. Kom ihåg, max två timmars sammanlagd skärmtid per dygn, enligt Arbetsmiljöverket.

Frågor & svar
1. Jag vill bara avfyra köpta modellraketmotorer i köpta eller egenhändigt byggda modellraketer (se lagen 1§ 3 p. och 3§ modellraketer). Så länge det är max 100 g explosivmassa och motorer i kategori P1 (se förpackningens märkning) krävs inget tillstånd. Utövandet kallas modellrakethobby.

2. Vilka standardmotorer finns det egentligen? Vi lagerför A-D men hoppas kunna ta in något större storlekar framöver. Se även Komplett tabell över "teoretiska" storlekar.

3. Jag vill skjuta större motorer än 100 g explosivmassa. Du behöver tillstånd från kommunen (enligt LBE) och Trafikverket (skjutning). Utövandet kallas high power rocketry.

4. Modellraketmotorer låter kul, men jag vill tillverka egna motorer. Du behöver tillstånd från MSB (enligt LBE) och Trafikverket (om skjutning av större än 100 g NEC). Utövandet kallas experimentraketer. Här ser du ett exempel som vi byggt.

5. Finns det några internationella organisationer? Ja, det finns flera stycken och de är indelade efter område, t.ex. modellraketer, high power rocketry och experimentraketer. Organisationerna har egna regler, riktlinjer, tävlingar och avgränsningar och tar inte hänsyn till de olika ländernas lagstiftningar, tekniska standarder etc. De flesta organisationer finns i AFS och bygger därför på deras regelverk. Kom ihåg att i Sverige gäller svensk lag och inget annat.

Motorer och modellraketkit innehållande motorer säljs ej för leverans till Norge. Hämtning hos svenskt paketombud går bra.