Svartkrut & bergkrut

Svartkrut
Svartkrut uppfanns runt åren 600-700 och är den äldsta pyrotekniska satsen, krutet och tillika sprängämnet. Svartkrut är oerhört flexibelt i sin användning och därför egentligen inte riktigt bra på något. Huvudförklaringen ligger i att svartkrut bildar ungefär hälften gas och hälften kondenserad fas vid förbränning.

Som sprängämne är det undanträngt, annat än högst undantagsvis, av hundratals betydligt mer moderna ämnen och blandningar. Som krut används det inte längre till civila eller militära vapen – annat än för deras historiska aspekter (t.ex. jakt är förbjudet). Svartkrut har slutat att användas i katapultstolar och raketer (annat än för nöjesändamål). Däremot används svartkrut i stubiner och i fyrverkeripjäser. Till de sistnämnda antingen rent svartkrut för att skjuta ut eller skjuta isär komponenter, eller svartkrutsingredienserna blandade med andra ämnen såsom aluminium, natriumoxalat, antimon(III)sulfid, dextrin och liknande för att åstadkomma olika effekter hos stjärnor vid förbränning.

Vad är svartkrut?
Rent juridiskt är svartkrut en intim blandning av kaliumnitrat eller natriumnitrat med träkol och eventuellt också svavel. För gemene man innehåller svartkrut den vanligaste blandningen, nämligen det kända svartkrutsreceptet:

Kaliumnitrat 75 %
Träkol 15
Svavel 10

En historisk tidslinje i Kina
500-talet. Färsk bambu i eld. Smällarna från ångsexplosioner ska skrämma onda andar.
618-906 fanns flera olika sorters fyrverkeripjäser, bl.a. smällare och raketer.
1132 användes en pyroteknisk blandning i långa bamburör (eldkastare).
<1164. Från katapulter kastades "eldstenar" av salpeter, svavel och pilträkol.
1232. "Explosiva bomber". En granat med två tum tjock gjutjärn.
Mitten av 1200-talet. Svartkrutsraketer för militärt bruk.
1259. Primitiva kanoner. Kulor laddades tillsammans med krutet.
1272 fanns "eldspjut" och "eldballista" som skeppsmonterade pjäser.
1368-1398 och 1403-1449. Kopparkanoner finns bevarade.
1407. Eldvapen och bomber fastgjorda vid djur vid attacken mot Topang.

Svartkrutet i Europa
I Europa var svartkrutet, grekisk eld och andra brandsatser kanske kända hos ett fåtal redan på 700-talet. I England finns en avbild av en vasformad kanon från 1326. I början av 1400-talet avfyrade påvens här 300 g järnkulor vid sammandrabbningar. Smällare användes av barn i det latinska Europa under 1200-talet. I Sverige förekom eldvapen sedan slutet av 1300-talet. Kineserna var med säkerhet duktiga fyrverkeritillverkare i mitten av 1700-talet.

Tack vare korstågen på 1100-talet kom ny teknik och insikter till Europa från asiatiska folk och araberna, vilka hade petroleum och därför uppfann destillationen. Således sålde araberna även brännvin till Nordfolken. Brännvinstillverkningen och kruttillverkningen följer sedan varandra sida vid sida genom århundradena i Europa. Vissa svartkrutstillverkare hade ensamrätt på alkoholdestillering. Ibland användes alkoholen nämligen i kruttillverkningen för att göra krutet "starkare". Först senare började folk dricka av lösningsmedlet och nervgiftet etanol.

Krav på tillstånd till förvärv, förvaring och överföring
För att kunna köpa nedanstående tillståndspliktiga varor behöver du en särskild inloggning. Du får den efter att du skickat in en kopia på ditt tillstånd från kommunen/räddningstjänsten eller MSB eller vapenlicens från polisen, tillsammans med en tydlig kopia på ditt ID-kort. Vi behåller kopian på tillståndet eller licensen så länge den är giltig. Vi raderar däremot omgående kopian på ID-kortet (du ska därför skicka den i en egen fil). Du kan handla under hela giltighetstiden utan att skicka in någon ny handling. Om du e-postar handlingar eller bilder tänk på att använda enbart JPG-format (max 5 MB).