Produktutveckling, pyro-frågor

Definition
Ordet "produkt" står för både vara och tjänst. Nilsson & Lee Pyrotechnics utför produktutveckling i ordets rätta bemärkelse. Vi håller en hög och jämn kvalitet på det vi levererar, vare sig det är varor eller tjänster som du är i behov av.Varor Behöver du en helt ny eller förbättrad befintlig vara? Vi kan ordna detta eftersom vi har en både bred och djup kunskap och erfarenhet! Många tekniska applikationer där pyroteknik snarare än elektronik har visat sig vara den bästa lösningen har sett sitt ljus i vårt laboratorium.

Tjänster
Pyrotekniska tjänster är vanligare förekommande än vad man kanske först tror. Vi tar ständigt fram både nya och förbättrar befintliga tjänster åt våra kunder. Vilka tjänster vill du tillhandahålla i framtiden?

Kunder
Nilsson & Lee Pyrotechnics kunder omfattar allt från små företag och teatrar till flera börsnoterade företag med mångmiljardomsättning.

Vad säger kunderna?
1. "Det går alltså att utföra en i det närmaste hundraprocentig destruktion. Det hade jag inte trott!"
Utvecklingschefen över 150 ingenjörer uttryckte stor och positiv förvåning när han läste rapporten från Nilsson & Lee Pyrotechnics produktutveckling.

2. "Vi på Riksteatern känner oss mycket väl bemötta av Nilsson & Lee Pyrotechnics. Det har funnits en stor förståelse för teater-processen, så som snabba dead-lines och ändringar med kort varsel. Vi är mycket nöjda med hela produktutvecklings-processen, och inte minst den slutprodukt som Nilsson & Lee har levererat. Vi hoppas på att få samarbeta kring andra projekt i framtiden."
Moa Möller, Riksteatern.

Uppdragens omfattning
Vi tar uppdrag från 1 timme till 1 år. Inget uppdrag är alltså för litet eller för stort. Därför är du alltid välkommen att diskutera ditt behov med oss. Att ta in oss på ett tidigt stadium är en riktigt bra investering - som all produktutveckling borde vara!

Frågor?
E-posta eller ring mig nu.

Nedan kan du beställa och betala för produktutveckling som redan är överenskommen.

Du kan också beställa och betala för konsultation. Läs mer om detta nedan.